Uwaga! Uwaga!

Wiosenne Konkursy Piękności

Żelazna Dama w Obiektywie

W związku z tym iż wiele zgłoszeńwpłynęło w ostatniej chwili i potrzeba więcej czasu na ich obróbkę oraz zamieszczenie na stronie, głosowanie będzie możliwe od 17 maja.

W dobie ograniczeń wynikłych z pandemii, kiedy to normalne posługiwanie się bronią palną jest praktycznie niemożliwe, pozostało nam cieszyć się nią podczas czyszczenia lub przekładania do nowej szafy, jeśli akurat ktoś taką teraz nabył. Aby nieco rozszerzyć ten jakże skromny wachlarz możliwości zajmowania się bronią, ogłaszamy konkursy fotograficzne, by przedmiotami naszej radości nacieszyć oko obiektywu i oczy naszych bliźnich, by pobudzić tychże bliźnich do zazdrości i aby nawet na tym coś ugrać.
Konkursy adresujemy do strzelców sportowych – kolekcjonerzy będą mieli osobno. Przewidujemy dwie wersje: dla posiadaczy własnej broni i dla przymierzających się do wejścia w jej posiadanie. Pierwszy konkurs obejmuje dwie konkurencje – można startować w jednej, można w obydwu, jak kto chce. Drugi konkurs, z wiadomej racji, że trudno fotografować coś, czego się nie posiada, będzie obejmować oprócz części wizualnej również werbalną – szczegóły w regulaminie. Co do części wizualnej, prosimy, by przedstawiane zdjęcia były wolne od roszczeń z tytułu praw autorskich, jeśli będą robione przez kogoś innego niż startujący w konkursie.
Przebieg konkursów będzie następujący.
Zgłoszenie jest równoczesne z przysłaniem maila ze zdjęciami na adres z regulaminu. Jeśli ktoś w adresie swojego maila nie ma imienia i nazwiska, to, aby nam oszczędzić szukania po kartotekach, prosimy, by swoje imię i nazwisko podał w mailu.
Prosimy również o określenie, w którym konkursie ma się zamiar uczestniczyć i – jeśli w tym pierwszym – której konkurencji dotyczą zdjęcia (normalne czy makro). Kategorii precyzować nie trzeba, chyba że ktoś ma pistolet kalibru wagomiarowego 12 i mielibyśmy kłopot z klasyfikacją.
Pliki tekstowe drugiego konkursu można przysyłać w dowolnym formacie, z którego da się wyekstrahować tekst.
Uczestników konkursu dla nie-posiadaczy prosimy o zamieszczenie notki: Posiadam prawa autorskie do zdjęć.
Zdjęcia zostaną w czytelny sposób ponumerowane i umieszczone tu na naszej stronie w regulaminowym terminie. Zdjęcia pozostaną anonimowe z kilku względów: dla zachowania pozorów obiektywizmu i dla bezpieczeństwa posiadacza broni.
I wtedy rozpocznie się głosowanie.
Głosowanie będzie jawne, ale nie do końca. Tylko obsługujący skrzynkę pocztową będzie wiedział, kto na które zdjęcie zagłosował – ale tego nikomu nie powie. Wszyscy inni będą tylko widzieć ilość głosów oddanych na poszczególne zdjęcia.
Głosy oddajemy następująco. W temacie maila proszę wpisać nazwę konkursu, a w treści: numer zdjęcia i ilość głosów, jakie się na nie oddaje. Np. zdjęcie nr 3 – 1 głos. Ilość głosów możliwych do oddania przez jednego głosującego określają regulaminy.
Głosować mogą wszyscy strzelcy sportowi bez względu na własne uczestnictwo w konkursach.
Po regulaminowym terminie Komisja zliczy głosy, wyłoni finalistów, a spośród nich – laureatów. Dzień Dziecka to chyba dobry termin na zakończenie zabawy.
Konkursy będą się odbywały w sieci, ale nagrody będą realne, motywujące do odwiedzenia sklepu po zakończeniu narodowej kwarantanny. No i cele konkursów będą, jak liczymy, wymierne: walka z nudą, spotęgowanie zazdrości bliźnich, werbalizacja ukrytych tęsknot, terapia kompleksów, czyli ogólnie – integracja środowiska strzeleckiego.

Konkurs na Najpiękniejszą Ukochaną
Regulamin

1. Do udziału w Konkursie zaproszeni są członkowie Klubu Sportowego „Krakowskie
Towarzystwo Strzeleckie” posiadający własną broń.
2. Ocenie podlegają zdjęcia własnej broni w stanie złożonym lub rozebranym w dwóch
osobnych konkurencjach:
a. Fotografia cyfrowa.
b. Makrofotografia cyfrowa.
3. Do oceny przyjmuje się zdjęcia w liczbie sztuk pięciu dla jednego egzemplarza broni.
4. Każdy uczestnik Konkursu może uczestniczyć w obydwu konkurencjach i do każdej
może zgłosić najwyżej trzy egzemplarze broni, po jednej z każdej kategorii licencyjnej
(PKS).
5. Do finału wchodzą po trzy najwyżej ocenione fotografie z każdej kategorii i z obu
konkurencji.
6. Ocenie podlega i uroda broni, i pomysłowość zdjęcia.
7. Pierwszy etap – Eliminacje – polega na głosowaniu publicznym i jawnym: każdy
członek KS KTS, również nieposiadający własnej broni, może oddać do trzech głosów
w każdej kategorii i obu konkurencjach.
8. W Etapie finałowym ocen dokonuje Komisja, wyłaniane jest sześć miejsc
nagradzanych, po trzy na kategorię.
9. Jako nagrody przewiduje się talony do wykorzystania w sklepie wiadomego
asortymentu oraz dyplomy.
10. Termin nadsyłania prac do 10 maja do godz. 24.00 na adres biuro@kts.org.pl.
Oddawanie głosów na prace zamieszczone na stronie www.kts.org.pl od 11 maja do
24 maja do godz. 24.00 również drogą mailową na adres biuro@kts.org.pl. Ogłoszenie
finalistów 26 maja. Ogłoszenie laureatów 1 czerwca. Wręczenie nagród 2 czerwca w
Myślenicach (lub drogą pocztową w razie obowiązywania ograniczeń).

Konkurs na Najpiękniejszy Obiekt Marzeń
Regulamin

1. Do udziału w Konkursie zaproszeni są członkowie Klubu Sportowego „Krakowskie
Towarzystwo Strzeleckie” nieposiadający własnej broni.
2. Ocenie podlegają zdjęcia – w tym przypadku niekoniecznie własnoręcznie wykonane
– wymarzonej broni w stanie złożonym lub rozebranym oraz uzasadnienie pisemne,
dlaczego akurat taki model, a nie inny.
3. Ponieważ zdjęcia będą publikowane na naszej stronie, należy dołożyć wszelkich
starań, by – jeśli nie zostały wykonane samodzielnie – były wolne od roszczeń z racji
praw autorskich i opatrzone danymi nt. pochodzenia.
4. Do oceny przyjmuje się zdjęcia w liczbie sztuk trzech dla jednego egzemplarza broni.
5. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić najwyżej trzy egzemplarze broni, po jednej z
każdej kategorii licencyjnej (PKS).
6. Do finału wchodzą po trzy najlepsze wyniki z każdej kategorii.
7. Ocenie podlega i uroda broni, i pomysłowość zdjęcia, i próba uzasadnienia swej
miłości.
8. Pierwszy etap – Eliminacje – polega na głosowaniu publicznym i jawnym: każdy
członek KS KTS może oddać do trzech głosów w każdej kategorii.
9. W Etapie finałowym ocen dokonuje Komisja, wyłaniane są trzy miejsca nagradzane.
10. Jako nagrody przewiduje się talony do wykorzystania w sklepie wiadomego
asortymentu oraz dyplomy.
11. Termin nadsyłania prac do 10 maja do godz. 24.00 na adres biuro@kts.org.pl.
Oddawanie głosów na prace zamieszczone na stronie www.kts.org.pl od 11 maja do
24 maja do godz. 24.00 również drogą mailową na adres biuro@kts.org.pl. Ogłoszenie
finalistów 26 maja. Ogłoszenie laureatów 1 czerwca. Wręczenie nagród 2 czerwca w
Myślenicach (lub drogą pocztową w razie obowiązywania ograniczeń).

Pin It on Pinterest