VII Mistrzostwa
Krakowskiego Towarzystwa Strzeleckiego


Cel zawodów:
– wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach;
– popularyzacja strzelectwa sportowego.

Organizator zawodów:
– Krakowskie Towarzystwo Strzeleckie – kts.org.pl; mail: biuro@kts.org.pl

Termin i miejsce zawodów:
– piątek, 7 czerwca 2019, godz. 12.00;
– Strzelnica Pasternik w Krakowie.

Konkurencje:
– Psp10d – Pistolet sportowy 10 strzałów 25 m, 3 strzały próbne, część dokładna;
– Pcz10d – Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów 25m, 3 strzały próbne, cz. dokładna;
– Kdw10L – Karabin dowolny 10 strzałów postawa leżąca 50m, 3 strzały próbne;
– T25 – Trap 25.

Uczestnictwo:
– strzelcy posiadający aktualną licencję zawodniczą PZSS.

Zapisy:
– w dniu zawodów bezpośrednio przed rozpoczęciem.

Nagrody:
– za miejsca I–III: puchary i dyplomy.

Imprezy towarzyszące:
– grill – po rozdaniu nagród, jeśli dopisze aura.

Inne:
– obecność obserwatora MZSS;
– możliwość wypożyczenia broni.

Pin It on Pinterest